Fritidshus 0-250 KVM

Vi erbjuder även nyckelfärdiga fritidshus för alla typer av omgivningar. Med hög kvalité och smakfull design kan vi uppfylla de önskemål ni har. Vår helhetslösning göra att ni kan flytta in dagen efter leverans. Vi erbjuder även nyckelfärdiga fritidshus för alla typer av omgivningar. Med hög kvalité och smakfull design kan vi uppfylla de önskemål ni har. Vår helhetslösning göra att ni kan flytta in dagen efter leverans.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Våra nyckelfärdiga fritidshus

Priser

Alla våra fritidshus har ett grundpris som ni helt själva kan påverka genom olika tillval i vår husbyggare. Då vi har en egen fabrik kan vi erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga priser i jämförelse med andra leverantörer på marknaden. Slutpriset för ett nyckelfärdigt fritidshus är oftast de yttre faktorer som styr som exempelvis kommunen du bor i eller tomtmarkens egenskaper.

Vad som gäller när du ska bygga ett fritidshus

Vill du få en plats att spendera somrarna på kan ett fritidshus ge dig en sommarstuga. Ett fritidshus definieras av att det inte är inrättat för helårsboende. Eller att det enbart används under maximalt fyra månader under året eller mer än fyra månader men under en begränsad del av året. 

 Det finns flera undantag för fritidshus i Plan- och Bygglagen och omfattar kraven på: 

• Tillgänglighet
Bostadsutformning
Rumshöjd
Driftutrymmen
Energihushållning
Hushållning med vatten
Bredbandsanslutning. 

Här är det dock viktigt att känna till att de flesta undantagen enbart gäller för fritidshus med maximalt två bostäder. Det innebär att ett fritidshus kan byggas med fler bostäder men omfattas då inte av samma undantag som gäller för sådana med maximalt två bostäder i sig. 

En del regler omfattar fortfarande fritidshus och då bland annat att det ska vara minst två meter i takhöjd i trappor, dörrar, utrymningsvägar och andra kommunikationsutrymmen. Ett fritidshus behöver ett bygglov för att kunna byggas och då anger sökanden att det gäller för ett fritidshus.

Regler för fritidshuset

Det finns få begränsningar i hur ett fritidshus får byggas eller se ut. Det omfattas av flera undantag som gäller för vanliga fastigheter. Bland annat krävs det inte att det enkelt går att koppla in en bredbandsanslutning. Att bostadsutformningen följer de grundläggande kraven för ändamålet gäller fortfarande men utan samma precisa krav. Rumshöjden i ett fritidshus omfattas inte av samma krav. 

Om du bor i ett fritidshus permanent behövs ingen anmälan eller bygglov om inga fysiska ändringar görs. Däremot omfattas huset inte längre av undantagen för fritidshus utan av kraven för permanentbostäder. Vid en ändring av byggnaden kommer avsteg kunna göras utifrån bostadens förutsättningar och ändringens omfattning.  Vid boende permanent i ett fritidshus omfattas man då av de krav som ett fritidshus tidigare varit undantaget ifrån. Läs mer om regler på Boverket.se.

Kontakta oss